24-01-2019

Waarom een uitvaartverzekering gewoon niet genoeg is.

Bij het verzekeren van het risico van het overlijden gaat de eerste gedachte waarschijnlijk uit naar een uitvaartverzekering. Maar de overlijdensrisicoverzekering is eigenlijk veel belangrijker.

De uitvaartverzekering keert uit bij overlijden van de verzekerde. Deze verzekering is bedoeld voor het financieren van de uitvaart. Met een goede uitvaartverzekering worden de kosten van de uitvaart volledig betaald en krijgen de nabestaanden geen nota meer achteraf. Deze verzekering is zeker belangrijk, maar de noodzaak van een overlijdensrisicoverzekering is misschien nog wel groter.

Wanneer keert de overlijdensrisicoverzekering uit?

Ook de overlijdensrisicoverzekering keert uit bij overlijden van de verzekerde. En dan is de dekking nog beperkter ook: want de overlijdensrisicoverzekering keert uitsluitend uit bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering. De uitvaartverzekering heeft helemaal geen einddatum. Door de onzekerheid over de uitkering is de overlijdensrisicoverzekering in vergelijking met de uitvaartverzekering veel goedkoper.

Wat maakt de overlijdensrisicoverzekering dan toch zo belangrijk?

Het overlijden van een partner brengt vaak heel wat meer problemen met zich mee, dan alleen de kosten van de uitvaart. Vaak valt dan spontaan een inkomen weg terwijl de vaste lasten en de overige uitgaven meestal zijn afgestemd op twee inkomens.
En in dergelijke gevallen brengt het overlijden, naast de kosten van de uitvaart, dan ook met zich mee, dat ineens fors in de uitgaven moet worden gesneden. Niet zelden kan dit betekenen, dat de huidige woning verkocht moet worden, of, in het geval van een huurwoning, dat men op zoek moet gaan naar een goedkoper huurhuis.
Huiseigenaren hebben dan nog als voordeel dat aan de hypotheek vaak een overlijdensrisicoverzekering is gekoppeld, waarmee dan (een deel van) de hypotheek kan worden afgelost. Bewoners van een huurwoning hebben dat voordeel doorgaans niet. 

Mogelijk hebben de nabestaanden recht op een nabestaandenpensioen

Vanuit het sociaal stelsel kan er recht bestaan op een uitkering in de vorm van de ANW. Daar gelden overigens wel voorwaarden. Het jongste kind mag nog geen 18 jaar oud zijn. Of, als dat wel zo is, moet de achtergebleven partner minimaal voor 45 procent arbeidsongeschikt zijn. En dan speelt ook het eigen inkomen nog een rol.
Is het dan alleen maar kommer en kwel? Nee zeker niet. Want in veel pensioenregelingen zit vaak ook een nabestaandenpensioen verwerkt. Na overlijden kunnen de partner en eventueel ook de kinderen dan recht hebben op een periodieke uitkering. Een goed nabestaandenpensioen kan in sommige gevallen zelfs een overlijdensrisicoverzekering deels vervangen. En wanneer berekend moet worden hoe groot een eventuele overlijdensrisicoverzekering zou moeten zijn, is zo'n nabestaandenpensioen zeker iets om rekening mee te houden. 
Maar vetpot, nee.

De overlijdensrisicoverzekering vervangt de uitvaartverzekering niet

Deze verzekeringen kunnen goed naast elkaar lopen omdat ze beide een ander doel hebben. De overlijdensrisicoverzekering is vooral bedoeld om de financiële gevolgen van het te vroeg overlijden op te vangen. De verzekering heeft bijvoorbeeld een eindleeftijd van 75 jaar. Bij het bereiken van deze leeftijd stopt de overlijdensrisicoverzekering zonder een uitkering. Bij overlijden na je 75e heb je dus niets aan deze verzekering. De uitvaartverzekering loopt levenslang. De premiebetaling kan wel een einddatum hebben, maar de verzekering zelf niet.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens

Hoe hoog zou jouw hypotheek kunnen zijn?
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen?
meer informatie
Bereken de maandlasten
meer informatie